HISTORIEK VAN VVB-AFDELING BACHTEN DE KUPE

Voorbereiding

Vanaf 2010 lag de VVB-afdeling Veurne-Westkust zowat op apegapen. Herman Jacobs, bestuurslid, zag de kans schoon om Gaby Vandromme, die net aangespoeld was in Oostduinkerke, te contacteren, om samen nieuw leven in dit zorgenkind te blazen.

Gaby liet zich van zijn beste kant zien en kreeg Lut De Vriese, Andreas Cavyn, Frank Van de Vijver en uiteraard Herman Jacobs, zo ver dat ze in het najaar van 2012 samenkwamen met de vaste wil om de Vlaamse Volksbeweging in de Westhoek weer op dreef te helpen.

Een nieuwe plaatselijke VVB-afdeling zag het levenslicht.

Ondertussen werden ook Johan Roelens uit Nieuwpoort en Dirk Kesteloot uit Veurne aangesproken. Samen met de Bende van 5, vormden zij op 13 maart 2013 dan ook het eerste bestuur.

In april 2013 werd het bestuur uitgebreid met Johan Roelens, Dirk Kesteloot, Jos Boons en Jan Van den Broucke.

Mede met de steun van de toenmalige cultuurschepen van Koksijde, Jan Loones, werd de afdeling boven de doopvont gehouden en kreeg naam “VVB Bachten de Kupe”. De zetel werd gevestigd in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke en de erkenning als gemeentelijke socio-culturele vereniging werd meteen aangevraagd en goedgekeurd door de Gemeente Koksijde.

Het vergde een intensieve krachttoer van Lut De Vriese om de hele basisadministratie van de nieuwe vereniging op poten te zetten.

Met dit bestuur, de erkenning door de Gemeente en een stevige administratieve basis, kon VVB Bachten de Kupe aan de slag.

Historiek
Het eerste voltallige bestuur van BkK

Doorstart

DE VVB CAUSERIEËN

Op vrijdag 29 maart 2013 organiseerden wij in het Erfgoedhuis onze eerste activiteit: “Het Flamingantisme voorbij” een causerie met wijlen Prof. Erik Defoort. Er waren 50 aanwezigen, een schot in de roos, het ijs was gebroken, we wisten dat in deze Koksijdse regio er nood was aan dergelijke hoogstaande causerieën.

De VVB-causerieën zijn sinds die eerste memorabele avond een vast kwartaalgebeuren geworden. Een pleiade van notoire sprekers passeerden intussen de revue. Prof. Etienne Vermeersch, Prof. Bart Maddens, Prof. Carl De Vos, Prof. Hendrik Vuye, om een paar academici te citeren.

We hielden ons rigoureus aan een pluralistisch beleid. Jef Turf, oud-voorzitter van de Vlaamse KP sprak emotioneel over “Links en flamingant”, Spa-coryfee, burgemeester Hans Bonte, sprak over de moeilijke integratie van en de problematiek van de vreemdelingen rond Brussel. Eerder rechtse columnisten zoals Mia Doornaert en Wim Van Rooy waren bij ons te gast.

We waren zeker “inclusief”: nieuwe Vlamingen zoals Darya Safai, Vlaams-Iraanse, en islamleraar Bahattin Koçak, Turkse Vlaming, kwamen langs.

Sprekers die een zinvolle invulling geven aan onze Vlaamse natie waren en zijn welgekomen.

Vorige slide
Volgende slide

‘Het Flamingantisme voorbij’ met Prof. Erik Defoort.

Bahattin Koçak
Historiek
Carl Devos
Historiek
Etienne Vermeersch
Historiek
Mia Doornaert

Enkele sprekers uit de begin jaren

Historiek
Een volle zaal bij Jef Turf in 2013

DAG UITSTAPPEN

Vorige slide
Volgende slide

Vrij snel na onze oprichting werd, op voorstel van Jan Huyghe en Jan Loones, besloten om te anticiperen op de komende herdenkingen rond de “Groote Oorlog.” Op zondag 28 april 2013 begon onze eerste “VVB-Veldtocht” aan de Ganzepoot, de sluizen van Nieuwpoort.

Deze daguitstap met gids was het begin van een reeks: vier jaar volgden we de Frontlijn – van Nieuwpoort tot Ploegsteert -, de twee laatste jaren kwamen Poperinge en tot slot Ieper aan de beurt, waar we eindigden onder de Menenpoort met deelname aan de ontroerende Last Post.

Door het succes van deze gegidste uitstap, werd het initiatief genomen om jaarlijks een tweede daguitstap te organiseren: ”VVB Over de Schreve”, gegidste verkenningstocht naar Frans-Vlaanderen, was geboren. Op zaterdag 29 augustus 2015 trokken we naar Hondschote, bezochten we Belle en eindigden we met pannenkoeken in de Molen van Terdeghem. Opnieuw een jaarlijks hoofdstuk in onze programmatie. “VVB over de Schreve” werd een begrip.

In 2019 werden onze VVB-Veldtochten opgevolgd door de ”VVB-Roets’Ronde” een nieuw concept waarbij we jaarlijks een Vlaamse toeristische streek bezoeken en specifieke aandacht hebben voor markante figuren en gebeurtenissen uit ons roemrijk Vlaams verleden. Succesvol gestart op zaterdag 4 mei 2019 in het Meetjesland, moesten we wegens Corona, zowel in 2020 als in 2021 dit initiatief jammer genoeg onderbreken.

11 JULI: VLAAMS FAMILIEFEEST

Naar aanleiding van 11 Juli hebben we in 2013 met steun van de gemeente, en in het kader van “Vlaanderen Feest”, het initiatief genomen om een feestprogramma, “Liederen uit de Lage Landen”, te organiseren.

Dit werd een samenzangprogramma met liederen uit ons collectief geheugen, aangevuld met Kleinkunstliederen.

Om het feest ook “Bourgondisch” te maken werd alles ingeleid met het ondertussen beroemde “VVB landelijk buffet”.

Het feest telde in het eerste jaar 104 deelnemers. Intussen groeide dit Vlaams Familiefeest uit tot een gebeuren met meer dan 160 aanwezigen. Ook hier kon dit feest door Corona, zowel in 2020 als in 2021, niet doorgaan.

Vorige slide
Volgende slide

VVB BACHTEN DE KUPE: GASTHEER VOOR VVB NATIONAAL

Vorige slide
Volgende slide

We zijn ook graag ingegaan op de vraag van VVB-nationaal om als gastheer/gastvrouw te fungeren voor een paar belangrijke evenementen.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 2016 vonden in Koksijde de nationale VVBErfgoeddagen plaats, waar we het prachtige Erfgoed van de Gemeente Koksijde konden voorstellen.

Op zaterdag 5 oktober 2019 waren wij de gastheer/gastvrouw van de Vlaams-Catalaanse dag”, waar meer dan 260 VVB-leden de cultuur van Catalonië konden smaken en de problematiek van de Catalaanse onafhankelijkheid konden ervaren in aanwezigheid van President Carles Puigdemont.

VVB INSTUIF

Om elk jaar ons programma aan onze leden voor te stellen en ze tevens te bedanken voor hun trouw, organiseren we sinds 2013, in de maand december, een “VVB Instuif”. Bij een stukje taart met koffie, wordt het nieuwe jaarprogramma besproken en maken we er een deugddoend jaareinde van.

ONS EERSTE LUSTRUM

Op zondag 8 april 2018 konden we in de Salons “De Lelie” ons eerste Lustrum vieren, in aanwezigheid van (toen) Provinciaal voorzitter Hugo Maes.

Ere-voorzitter Guido Moons sprak er de feestrede uit.

Het lustrumjaar 2023 zal opnieuw met de nodige adrenaline worden beleefd.

Ter gelegenheid van het eerste lustrum een terugblik op 5 jaar voorzitterschap