Reisverslag VVB Over de Schreve

REISVERSLAG VVB OVER DE SCHREVE

Na 19 maanden gedwongen inactiviteit kon VVB Bachten de Kupe eindelijk weer, en met een volle bus, zijn werkjaar heropstarten. De zesde editie van onze gegidste daguitstap “ VVB over de Schreve”ging door op zaterdag 11 september en was weer een schot in de roos.

Causerie met Wouter Verschelden “De doodgravers van België”

Wouter Verschelden en "De doodgravers van België"

13 maart 2022. Causerie met Wouter Verschelden “De doodgravers van België” Na tweemaal te zijn uitgesteld, wegens de alombekende redenen, zullen we eindelijk de liederlijke versie horen over de samenstelling van de Vivaldi-regering. Wouter Verschelden zal uiteraard ook ingaan op de politieke actualiteit.

Ontbijtcauserie met Mia Doornaert

13 februari 2021. Zondagochtend in de wereld is een een nieuwe formule van VVB Bachten de Kupe waarbij we tweemaal per jaar een actueel internationaal thema laten bespreken door een expert terzake.